departamentFOL (IES Juníper Serra)
Dan Ariely, economista conductual del Massachussetts Institute of Tecnology (MIT), charla con Eduardo Punset en esta edición de Redes dedicada al enigmático proceso que nos lleva a tomar decisiones de cualquier índole (2/6/2008). Comentau la vostra opinió damunt aquestes qüestions referents al vídeo: 1.1.- Dan Ariely, professor d’Economía Conductual de la Universitat de Massachussets proposa com a principals condicionants de les nostres decisions, les decisions passades i els preus relatius. Exemplifica aquesta afirmació mitjançant algun exemple del vídeo i algun exemple particular, aquesta relativitat en la presa de decisions. 1.2.- Perquè els alumnes de l’experiment on poden fer algunes trampes, deixen d’enganar quan abans els hi fan recitar els 10 manaments? 1.3.- Proposa una definició per al verb PROCRASTINATION. Quina solució proposa l’entrevistat per a prevenir-ho? 1.4.- Quin paper desenvolupen les expectatives en la presa de decisions? http://www.rtve.es/mediateca/videos/20080602/como-decidimos/116372.shtml
Etiquetes de comentaris: 9 comentaris | edit post
departamentFOL (IES Juníper Serra)

Goleman, creador del concepte de la Intel·ligència emocional i autor de llibres com "La inteligencia emocional"o "La pràctica de la inteligencia emocional", considera que els treballadors ideals són aquells que capaços de relacionar-se, de treballar en grup, d'asumir el lideratge quan una situació així ho requereix i d'entussiesmar-se i fixar-se objectius, aquest és el perfil del "treballador estrella", un professional que ha sabut desenvolupar la seva capacitat emocional. Això es consegueix a partir del coneixement d'un mateix, de les nostres capacitats i limitacions, de l'assumpció dels facassos i l'acceptació de la crítica i; a més a més, del coneixement dels demés, això és de relacionar-se de forma empàtica (sabent posr-se al lloc dels altres, canviant la perspectiva egocèntrica), de saber integrar-se en els grups, satisfer les necessitats i acceptar les diferències. Tot un repte!!!
Per a practicar un poc la intel·ligència emocional vos propos la realització d'aquestes entretingudes activitats: http://ficus.pntic.mec.es/~fbag0007/index.htm


Etiquetes de comentaris: 0 comentaris | edit post