departamentFOL (IES Juníper Serra)
Dan Ariely, economista conductual del Massachussetts Institute of Tecnology (MIT), charla con Eduardo Punset en esta edición de Redes dedicada al enigmático proceso que nos lleva a tomar decisiones de cualquier índole (2/6/2008). Comentau la vostra opinió damunt aquestes qüestions referents al vídeo: 1.1.- Dan Ariely, professor d’Economía Conductual de la Universitat de Massachussets proposa com a principals condicionants de les nostres decisions, les decisions passades i els preus relatius. Exemplifica aquesta afirmació mitjançant algun exemple del vídeo i algun exemple particular, aquesta relativitat en la presa de decisions. 1.2.- Perquè els alumnes de l’experiment on poden fer algunes trampes, deixen d’enganar quan abans els hi fan recitar els 10 manaments? 1.3.- Proposa una definició per al verb PROCRASTINATION. Quina solució proposa l’entrevistat per a prevenir-ho? 1.4.- Quin paper desenvolupen les expectatives en la presa de decisions? http://www.rtve.es/mediateca/videos/20080602/como-decidimos/116372.shtml
Etiquetes de comentaris: edit post
9 Responses
 1. Xavi Says:

  profe tot lo que tu facis te surt bé, adew wapa


 2. Anònim Says:

  El verb procastination és l'acció de postergar lo que un ha de fer per dedicar-se altres activitats més interessants o trivials.
  L’entrevistador va fer l’experiment de donar un termini per entregar un treball a un grup dels seus alumnes, metre que a un altre grup no li posa data per entregar-ho.
  El resultat va ser que els que tenien fixat data varen entregar uns treballs més presentables i de millor que els que no tenien data fixada, ja que ho varen fer tot a darrera hora. Per tant, com a solució, proposa aplicar aquest sistema per a la vida quotidiana per intentar combatre la peresa.
  Quan l’ètica i la moral varen intervenir en aquest experiment, la gent era incapaç de mentir, segurament perque després se sentirien malament per haver-ho fet, ja que un dels deu manaments és no mentiràs.

  Lorena


 3. Anònim Says:

  Procrastinación consiste en aplazar/dejar para más tarde las actividades que se deben hacer y sustituirlas por las más agradables, interesantes o fáciles.

  Cuando tomamos una decisión nos basamos en la experiencia e intentamos elegir lo que nos dará mayor beneficio, así como durante el experimento con las chocolatinas la majoría de la gente cogía las chocolates belgas de mayor calidad (como alguién ha dicho “si más caro será más bueno”). En cambio, después de bajar los precios mucha gente ha preferido las chocolatinas gratuitas, porque así no tenían nada de perder, no existía el riesgo ninguno, solamente el beneficio en forma de un dulce gratis.
  Lo del experimento con los exámenes – como lo ha dicho Dan Ariely, la gente quiere sentirse bien mirando al espejo y por tanto aunque tengan la posibilidad de engañar no lo hacen tanto. O, mejor dicho, cada uno lo utiliza pero hasta un punto, porque todos tenemos nuestro “código moral”, o simplemente tememos que nos pillen. Pero al recordar los 10 mandamientos los estudiantes dejan de engañar, porque ahora sienten que esto es aún peor, que es algo que no se debe hacer, y para sentirse mejor prefieren no hacer trampas. Pero yo creo que no es tema de sentirse mal por hacer trampas, sino el factor clave es el dinero. Si por ejemplo decimos a un grupo de estudiantes que siempre va con chuletas que engañar es malo, ¿alguien cree que esto va a cambiar algo ? Yo creo que no. Pero si la gente gana dinero por engañar – ya es otra cosa, es algo más completo ya que el dinero no sale del árbol, alguien tiene que darselo a nosotros, por lo tanto (ya lo sé, lo estoy complicando mucho :P) por nuestra “culpa” una persona pierde el dinero (aunque sea solo un dólar, da igual la cantidad) para que nos beneficiemos nosotros. Así que yo creo que la utilidad (o lo llamen como quieran) de los 10 mandamientos no se limita a “no mentirás” sino también a unos cuantos más (la verdad que sé muy poco de este tema, pero me acuerdo que había también algo de “no robarás” y algunas cosas más xD) y no es porque la gente tema al dios o quien sea, sino es porque les hechan a la cara, que lo que quieren hacer es malo y por lo tanto, para sentirse bien prefieren no engañar. Uff... ^^

  Maciej


 4. Andrea López Says:

  1.1- Dan Ariely realitza un experiment per demostrar que les persones condicionem les nostres decisions basant-nos en decisions passades i en preus relatius. Aquest experiment consisteix en posar a la venda 2 tipus de chocolata, un belga de gran calitat per 0'15€ i un de més baixa calitat a 0'01€, i comprobar amb quina chocolata es queda la gent. Un cop acabat l'experiment es comproba que un 73% de les persones trien la chocolata belga i només un 27% tria l'altre tipus de chocolata, amb la qual cosa es demostra que la gent ha triat amb bastanta racionalitat.
  Però després, es torna a realitzar l'experiment amb la chocolata belga a 0'14€ i l'altre tipus de chocolata es GRATIS. Aquesta vegada només el 31% es va decantar per la chocolara de qualitat. Això es deu a que les persones tenim por a perdre quan fem una elecció, però si ens ofereixen una cosa en la qual no tenim que fer cap tipus d'inversió, no hi ha cap tipus de pèrdua ni de risc.
  Crec que aquesta mateixa prova amb qualsevol altre producte és un bon exemple per observar la relativitat en la presa de decisions.

  1.2. Perquè en aquest cas s'interposa la ètica, de manera que la gent prefereix no mentir per sentir-se bé amb si mateixa.

  1.3. La procrastinació és l'acció de deixar de banda les activitats que un realment ha de fer per altres activitats més agradables i irrellevants.
  Ariely realitza un experiment amb uns alumnes seus. Un grup d'ells han d'entregar 3 treballs quan vulguin amb una data límit, mentre que l'altre grup ha d'entregar-los en les dates que ell fixa. Finalment, el grup que millors notes treu és aquell que tenia les dates d'entrega fixades. És a dir, contra més restriccions millors són el resultats, i precisament això és el que proposa Ariely per evitar la procrastinació, crear aquestes eines de forma més general per la societat,l'estalvi,per una millor salut i alimentació.

  1.4. Quan esperem que alguna cosa sigui dolenta, l'experiència no pot borrar aquesta expectativa i la realitat pot ser inclús molt pitjor, per la qual cosa a l'hora de prendre una desició ens decantarem per aquella opció que per la nostra experiència en tinguem millors expectatives i que pensem que pot ser més beneficiosa per a nosaltres.


 5. Marina ruiz Says:

  1.1 El professor Dan Airiely el que vol demostrar es que les persones son predeciblement irracionals.I això el vol demostrar amb el seu experiment dels xocolates.Per a realitzar´-lo ofereixen dos tipus de xocolates un de marca i l'altre de supermercat però tots dos a preus més reduïts, el xoxolate més car (belgà) ho ofereixen a 0,15cent i l'atre de menys qualitat al preu de 0,01 en aquest par del proces la gent eligeix el xocolate belga i podem obsevar que la gent eligeix amb més racionalitat, pero després ofereixen el xocolate belga un cèntim més barat es a dir 14cent i l'altre tambè es a dir gratis i aquesta vegada es totalment diferent perquè la gent a escollit el de menor qualitat ja que la paraula gratis es irresistible per a la gent, ja que no hi ha cap possibilitat de perdua. l'experiment mostra que la diferencia entre un cèntim i gratis és molt gran.Alguns exemples són també le sdecisions presses per intuicïó ja que no es pren una desició racional i no s'utilitza un raonament lògic.
  1.2 Perquè l'acte de reflexionar en els deus mandaments va eliminar l'engany ja que la moralitat i l'ética també influiexen en els éssers humans en la forma pràctica de viure.Les persones prefereixen no fer trampa per a no sentir-se mal amb si mateixa.
  1.3 És deixar per a més tard activitats realment essencials o importants per altres coses que ens satisfacin més.
  La seva solució es que restringir la llibertat dona millors resultats.
  1.4 Quan esperam que alguna cosa siga mala la experiència no pot borrar les expectatives i la relitat pot ser pitjor.Les expectatives fan que veiem la realitat d'una manera o altra,però en realitat la realitat és una combinació del que hia dins i fora, per això quan prenen una desició també influeixen les expectatives que ens hem generat.


 6. Carol Says:

  1.1 Dan Ariely diu que l'experiència és un dels factors que ens incideixen a l'hora de decidir i també segons els preus, que fan que la decisió es compliqui. Considera que s'ha de cercar el màxim benefici. Posa un exemple d'una xocolataria que ven dos tipus de xocolata al carrer. Un d'ells es gratuit i l'altra val una mica més, així i tot, es ven més ràpidament el gratuit, ja que les persones quan entre dues coses poden escollir la que no els hi costarà res, es decanten per aquesta.

  1.2 Ariely diu que la gent no menteix per por de després sentir-se malament però que també els agrada aprofitar-se de les trampes. Amb un dels seus experiments va fer recordar els 10 manaments i després va temptar als seus alumnes a fer trampes, però aquests no en varen fer ja que reflexionaven sobre els manaments.

  1.3 PROCRASTINATION: acció de postergar lo que un ha de fer per a dedicarse a altres actividats més apetecibles.
  Per exemple, el fet de voler posar-mos a estudiar i ens adonam de que la taula està bruta. Llavors, anam a la cuina per agafar qualque cosa per fet net i tenim un poc de gana i anam a la gelera per menjar i veim que està buida i anam al super a comprar.. i així, fins que arribam a casa i ja no ens hem posat a estudiar i ja ho deixam pel dia següent

  1.4 Les expectatives desenvolupen un paper en la presa de decisions ja que fa que la gent conformi l'experiència, és a dir, que quan esperam que una cosa sigui dolenta l'experiència no pot borrar aquesta expctativa. També passa amb els preus. Varen donar calmants cars i uns de més barats a gent que tenia mal. Els que varen comprar els més bons es sentien més aliviats.

  Carol Cerdà


 7. Alex Lorido Says:

  1.1 En Dan Ariely diu que ens deixam influenciar per les decisions passades i els preus relatius. Al principi quan el xocolate belga es venia per 0.15 € i l'altre a un preu de 0.01€, la gent en la gran majoria opten per la xocolata belga perque saben que es de qualitat. Però després quan baixen la xocolata belga 0.14 € i l'alte a gratis, es produeix un canvi i ara la gran majoria opten pel gratis ja que no perden res, per ells es gratis.

  1.2 Els 10 manaments serviria per qualsevol catòlic i per tots els que no ho son. Però els alumnes veuen que quan els reciten els 10 manaments s'adonen de que si volen poden no fer trampes i opten al final per no fer-ho per tal de després no sentir-se malament èticament i moralmet.

  1.3 La Proscastination, és l'actitud de postegar o deixr per demá. Es produeix quan feim les activitats que més apetecibles i deixam de banda les que realment hem de fer però que no ens agrada. També hem de dir que es un problema de autorregularizació i organització del temps. Com varem veure al video, el professor tenia 2 grups a uns li va possar el lliurament dels treballs un dia concret mentre els altres no tenien data concreta, però els resultats dels que havien d'entregar els treballs els díes concrets eren millors que els que no tenien data fixada.

  1.4 Les expecatives son importants en la presa de decisions, tot es degut a les dolentes i bones experiències. Moltes vegades en feim moltes expectatives però quan esperam que una cosa per nosaltres és dolenta la maduresa o experiència no pot borrar això. Per això moltes vegades ens hem de guiar per la nostra experiència alhora de crear expectatives.


 8. Rocío Rueda López Says:

  1.1 Dan Ariely nos muestra que a todos nos cuesta mucho expresar el placer que nos reporta experiencias como la comida, la bebida, etc en términos de dinero, esto hace muy difícil elegir entre uno y otro producto por lo que nos basamos en experiencias pasadas para determinar el precio relativo que deberíamos pagar por ese producto. Por otra parte los humanos somos muy reacios al concepto de perder lo que nos hace susceptibles a la palabra gratis. Nos resulta muy atractivo el hecho de conseguir algo sin perder absolutamente nada aunque no necesitemos lo ofrecido gratuitamente. Para ejemplificarlo, el programa redes realiza dos experimentos. El primero ofrece a los usuarios chocolate de alta calidad por 0,15 céntimos y un chocolate de peor calidad por 0,01 céntimos, en este caso los usuarios eligieron con racionalidad y el consumo de chocolate de primera calidad fue de un 70% y el de baja calidad a un 30%.
  En el segundo experimento se ofrecen los mismos chocolates pero esta vez el chocolate de peor calidad se ofrece gratuitamente mientras el de mayor calidad se ofrece por 0.14 céntimos. En este caso los porcentajes se intercambiaron dejando al chocolate de calidad en un 30% y el chocolate gratis en un 70%.
  En efecto la teoría se cumple y nos demuestra que la diferencia entre 0,01 céntimos y 0,15 es despreciable, pero la diferencia entre 0,14 y gratis, para cualquiera de nosotros, es abismal.

  1.2 La moralidad y la ética tienen un gran papel en la forma práctica de vivir. Es cierto que la gente hace trampas, pero todos queremos ser capaces de mirarnos en el espejo y para ello nos es necesario un código ético. Es por esto que las personas del experimento dejan de lado las trampas al recordar un código ético como son los 10 mandamientos, es indiferente si alguien es o no católico, lo importante de ese experimento era si la gente seria igualmente capaz de hacer trampas ante el recuerdo de un código ético.

  1.3 Procastination: Es postergar algo importante ante actividades sin importancia, es decir, es la acción de eludir una tarea desagradable o poco apetecible, pero que es necesaria, por medio de otras actividades, que no tienen por que ser mucho más apetecibles, que nos van alejando de la tarea que debemos realizar.

  1.4 Las expectativas condicionan a la gente ante las decisiones, la experiencia de probar una marca o otra se ve influida por nuestro pensamiento e incluso la experiencia muchas veces no es capaz de superar a la expectativa. Si estamos convencidos de que la marca A es mucho peor que la marca B es más que probable que después de probarlas nuestra resolución sea esa misma.


 9. Carolina Says:

  1. Según como dice Dan Ariely, las personas somos fácilmente influenciables en cuestión de precios. Cuando se nos ofrecen dos productos similares, podemos elegir el de más calidad siempre y cuando no sobrepase una expectativas de precio. Pero cuando algo se nos ofrece como "gratis" es difícil resistirnos aunque sepamos que la calidad de ese producto sea inferior, exactamente como se muestra en el video el ejemplo de los bombones.
  2. Las personas que realizan el experimento no ven la necesidad de mentir para obtener más aciertos.
  3. El verbo procrastination es el aplazamiento del trabajo por otras actividades menos importantes y que nos desvían de nuestro cometido.
  4. Las expectativas juegan un papel muy importante en nuestras decisiones, según la expectativa que tengamos a la hora de probar o de comprar algo esa será la que marque nuestra decisión final aunque no se concuerde con la realidad del producto.

  Carolina Coll Alves


Publica un comentari a l'entrada