departamentFOL (IES Juníper Serra)

Goleman, creador del concepte de la Intel·ligència emocional i autor de llibres com "La inteligencia emocional"o "La pràctica de la inteligencia emocional", considera que els treballadors ideals són aquells que capaços de relacionar-se, de treballar en grup, d'asumir el lideratge quan una situació així ho requereix i d'entussiesmar-se i fixar-se objectius, aquest és el perfil del "treballador estrella", un professional que ha sabut desenvolupar la seva capacitat emocional. Això es consegueix a partir del coneixement d'un mateix, de les nostres capacitats i limitacions, de l'assumpció dels facassos i l'acceptació de la crítica i; a més a més, del coneixement dels demés, això és de relacionar-se de forma empàtica (sabent posr-se al lloc dels altres, canviant la perspectiva egocèntrica), de saber integrar-se en els grups, satisfer les necessitats i acceptar les diferències. Tot un repte!!!
Per a practicar un poc la intel·ligència emocional vos propos la realització d'aquestes entretingudes activitats: http://ficus.pntic.mec.es/~fbag0007/index.htm


Etiquetes de comentaris: edit post
0 Responses

Publica un comentari a l'entrada